Wirtualne Biuro Księgowe
  • System E-FAKTURY
  • Druki, formularze
  • Stawki i wskaźniki
  • Teksty ustaw podatkowych
  • Niezbędne informacje
Oferta


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- prowadzenie ewidencji podatkowych (ryczałt, książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencje VAT),
wyliczenie zobowiązań podatkowych (podatek dochodowych, podatek VAT) i składanie wymaganych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych (PIT-36, PIT-36L, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE), 
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
- sporządzenie sprawozdań statystycznych
- prowadzenie wszystkich spraw kadrowych aktualnych, przyjmowanych do pracy, zwalnianych i byłych pracowników (pełna dokumentacja - zatrudnienia - umowy o pracę, kwestionariusze osobowe, oświadczenia, zaświadczenia, świadectwa pracy itp.)
- sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy i indywidualnych systemów wynagradzania (zasiłki, dodatki, premie, ekwiwalenty, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagrody itp.)
- sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło i zlecenie oraz ryczałtów samochodowych i delegacji pracowniczych
- prowadzenie całości rozliczeń i dokumentacji wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS),
- wszystkie czynności związane z obowiązkami płatników zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11/8B).
- planowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych,
- rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych 


Osoby prawne
(spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) prowadzące działalność:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych.
- wyliczenie zobowiązań podatkowych (podatek dochodowych, podatek VAT) i składanie wymaganych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych (CIT-8, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE), 
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych),
- przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników,
- przygotowywanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
- sporządzenie sprawozdań statystycznych,
- prowadzenie wszystkich spraw kadrowych aktualnych, przyjmowanych do pracy, zwalnianych i byłych pracowników (pełna dokumentacja zatrudnienia - umowy o pracę, kwestionariusze osobowe, oświadczenia, zaświadczenia, świadectwa pracy itp.)
- sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy i indywidualnych systemów wynagradzania (zasiłki, dodatki, premie, ekwiwalenty, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagrody itp.)
- sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło i zlecenie oraz ryczałtów samochodowych i delegacji pracowniczych
- prowadzenie całości rozliczeń i dokumentacji wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS),
wszystkie czynności związane z obowiązkami płatników zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11/8B).
- planowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych,
- rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych 
  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.