Wirtualne Biuro Księgowe
  • System E-FAKTURY
  • Druki, formularze
  • Stawki i wskaźniki
  • Teksty ustaw podatkowych
  • Niezbędne informacje
Regulamin

1.Serwis internetowy www.aspit.pl  jest własnością spółki PROMIX II Anna Lipińska i Mateusz Pitas spółka jawna z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Krasińskiego 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274758, nr Regon 017363554, Nr NIP 5291641248
 

2.Z serwisu mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy.

3.Rejestracji dokonuje się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.aspit.pl w panelu klienta wypełniając wymagane pola i potwierdzając fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4.Wszystkie dane osobowe podane przy rejestracji są przechowywane w zbiorze danych spółki PROMIX II Anna Lipińska i Mateusz Pitas spółka jawna. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby rejestracji i logowania się do serwisu www.aspit.pl na co użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę.

5.Każdy zarejestrowany użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu.

6.Dane zgromadzone w trakcie rejestracji nie będą udostępniane innym podmiotom.

7.Przed każdym zalogowaniem do systemu użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulaminem.

8.Po zarejestrowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów zgromadzonych w serwisie www.aspit.pl  

9.Program do wystawiania faktur może być udostępniony na prośbę użytkownika wysłaną na adres mailowy mateusz@promix24.pl  

10.Korzystanie z programu do wystawiania faktur dla użytkowników, którzy mają podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych ze spółką Promix II Anna Lipińska i Mateusz Pitas spółka jawna jest wliczone w cenę świadczonych usług księgowych.

11.W okresie do 31 grudnia 2018 korzystanie z programu do wystawiania faktur przez użytkowników nie wymienionych w pkt.10 jest bezpłatne. Po tym okresie za korzystanie z programu do wystawiania faktur może zostać wprowadzona opłata. O wprowadzeniu opłat za korzystanie z programu do wystawiania faktur użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej trzy miesiące przed wprowadzeniem opłat.

12.Spółka Promix II Anna Lipińska i Mateusz Pitas spółka jawna zastrzega sobie prawo do likwidacji serwisu www.aspit.pl w każdym czasie bez podania przyczyny.

13.Właściciel serwisu www.aspit.pl  spółka Promix II Anna Lipińska i Mateusz Pitas spółka jawna nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania serwisu internetowego www.aspit.pl, wykorzystania danych, programów i narzędzi w nim udostępnianych w tym programu do wystawiania faktur.

14.Serwis internetowy www.aspit.pl  nie jest witryną doradztwa podatkowego, a wszelkie materiały mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią rozstrzygnięć w konkretnych sprawach. Publikowane przepisy i inne materiały nie stanowią źródła prawa.

15.Udostępniane w serwisie internetowym www.aspit.pl  materiały, informacje i programy są chronione w sposób przewidziany prawem. Spółka Promix II Anna Lipińska i Mateusz Pitas Spółka Jawna nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów znajdujących się w serwisie www.aspit.pl w jakikolwiek sposób.
 

 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.